Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť VNET po dobudovaní svojho najnovšieho dátového centra vo vyššej miere zamerala svoje investície na zahusťovanie vlastnej optickej infraštruktúry. Na prelome rokov pristúpila aj z tohto dôvodu k akvizícii spoločnosti Primanet, ktorá bola na bratislavskom trhu zameraná na segment firemných zákazníkov.

Strategy manager VNET Juraj Lustoň uvádza, že dôvodom akvizície bol záujem firmy dynamicky rozšíriť množstvo lokalít, v ktorých poskytuje zákazníkom svoje služby na optických linkách. Optické trasy spoločnosti Primanet doplnili už existujúcu optickú sieť VNET, a tým poskytli spoločnosti priestor pre prirodzenú expanziu v týchto lokalitách. Dôležitým faktorom bola aj orientácia na obdobný segment zákazníkov.

Existujúci zákazníci spoločnosti Primanet získali najmä vyššiu kvalitu zákazníckych služieb. Spoločnosť VNET má non stop v službe špecialistov rôznych technických úrovní a technická podpora tak môže plnohodnotne riešiť požiadavky zákazníkov 24hodín denne. Ďalším významným benefitom je pripojenie na robustnú core infraštruktúru spoločnosti, a tým zvýšenie spoľahlivosti služieb. Prienik nastal aj pri službách dátových centier.

VNET postupne pristúpi ku konsolidácii a zákazníkov dátového centra Primanet presťahuje do vlastných dátových centier, keďže vo svojich troch dátových centrách poskytuje VNET služby pre všetky segmenty zákazníkov.

VNET už 13 rokov poskytuje komplexné telekomunikačné riešenia firemným zákazníkom. Zameriava sa najmä na vysokú spoľahlivosť služieb a skvelý zákaznícky servis. Viac informácií nájdete aj na www.vnet.sk