VÚB banka začína poskytovať operatívny leasing v spolupráci s Business Lease Slovakia