Vybavené. Všetci ste príliš hlúpi, aby ste rozumeli vlastným dátam (podľa Facebooku)