Nové vyhľadávanie zakrúžkovaním zo Samsung Galaxy S24 bude dostupné aj pre ďalšie Android smartfóny. Vieme kedy (DOPLNENÉ)