Za tri kvartály fiškálneho roku 2017/18 (apríl až december 2017) konsolidované príjmy japonskej značky Suzuki celosvetovo stúpli o 21 % na 2,7 bilióna japonských jenov (JPY), čo je 22,15 miliardy eur (pri účtovnom kurze 123 JPY/euro).

Tržby Suzuki na domácom japonskom trhu vzrástli o 7,5 % na 780,0 miliardy japonských jenov (6,34 miliardy eur), hlavne ako výsledok zvýšeného predaja v segmente automobilov, a to aj vďaka úspešnosti nových modelov Spacia a XBEE, či nového Swiftu. Tržby na zahraničných trhoch, vrátane Indie a Európy, vzrástli o 27,4 % na 1,9 bilióna japonských jenov (15,81 miliardy eur), najmä vďaka zvýšenému odbytu motorových vozidiel – automobilov a motocyklov.

Konsolidovaný prevádzkový zisk značky Suzuki za uvedené obdobie medziročne narástol o 55,3 % na 259,8 miliardy japonských jenov (2,11 miliardy eur), predovšetkým zásluhou zvýšeného odbytu na domácom japonskom trhu, v Ázii a Európe.

Suzuki tak po uzatvorení štvrtého štvrťroku očakáva za celý fiškálny rok, (v prípade ak nenastanú neočakávané okolnosti, ako napríklad výraznejšie zmeny výmenného kurzu), naplnenie alebo mierne prekročenie prognózovaných konsolidovaných príjmov 3,6 bilióna japonských jenov (29,27 miliardy eur).

Značky: