Výsledky IT Fitness Testu 2018: Žiaci majú reálne problémy s kybernetickou bezpečnosťou