Príklady syntézy reči pomocou hlbokej neurónovej siete WaveNet, ktorú vyvíja tím DeepMind patriaci pod krídla Googlu/Alfabetu.

Schéma práce konvolučnej neurónovej siete WaveNet

Ukážky syntézy angličtiny:

Klasická parametrická syntéza:


Klasická konkatenačná syntéza:


Syntéza pomocou hlbokej neurónovej siete WaveNet:


Ukážky syntézy čínštiny:

Klasická parametrická syntéza:


Klasická konkatenačná syntéza:


Syntéza pomocou hlbokej neurónovej siete WaveNet:


Jednotlivé metódy a ich podobnosť s ľudskou rečou

Experiment syntézy reči pomocou WaveNet bez použitia slov:Ukážka zmeny hlasu v rámci syntézy cez WaveNet:
Značky:

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.