WhatsApp pracuje na biometrickej ochrane vašich správ