Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kratší cyklus vývoje aplikací zkracuje dobu potřebnou k uvedení nových služeb na trh. Automatizace cloudu a sítí uvolňuje IT zdroje, zvyšuje spokojenost zákazníků a pomáhá společnosti Worldline šířit své služby do dalších zemí.

 Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), přední světový dodavatel cloudové infrastruktury a řešení pro podnikovou mobilitu, oznámila, že společnost Worldline, významný evropský poskytovatel platebních a transakčních služeb, zavádí platformy VMware pro virtualizaci sítí a správu cloudu s cílem zrychlit uvádění nových služeb na trh, podporovat mezinárodní expanzi a vyhovět bezpečnostním a regulatorním požadavkům. Řešení VMware NSX a VMware vRealize Suite nasazená jako součást architektury softwarově orientovaného datového centra, zajišťují pro společnost Worldline konzistentní cloudovou infrastrukturu s jednotnou správou, což zvyšuje akceschopnost a umožňuje IT lépe podporovat rychle se rozvíjející obchodní činnost.

Společnost Worldline v 29 zemích, kde působí, zavedla platební řešení považovaná za jedna z nejlepších na trhu a neustále hledá způsoby, jak urychlit inovace. Společnost uvádí, že usiluje o vysokou míru akceschopnosti svého IT a využití přístupu DevOps k urychlení cyklu vývoje aplikací a rychlejší reakci na požadavky zákazníků. Automatizací pracných a na chyby náchylných úkonů řešením VMware urychlila společnost Worldline zavádění pracovních zátěží až o 75 % a zkrátila dobu potřebnou k poskytnutí síťových služeb ze dnů na minuty. To může mít významný komerční dopad, protože je společnost Worldline nyní schopna vyvíjet, testovat a nasazovat nové aplikace podstatně rychleji a rychleji je také uvádět na trh.

„Po nasazení VMware NSX a vRealize Suite je naše IT podstatně akceschopnější a může se soustředit na činnosti s vyšší hodnotou. Ve spojení s našimi zkušenostmi s vytvářením služeb, které našim zákazníkům poskytují obchodní užitek, se to projevuje rychlejším uváděním nových služeb na trh a růstem na zahraničních trzích,“ říká Frédéric Papillon, ředitel pro produkční služby ve společnosti Worldline.

Worldline poskytuje některé své služby prostřednictvím infrastrukturní platformy (IaaS) a očekává nárůst poptávky po svých cloudových službách. Vzhledem k tomu, že zákazníci požadují u těchto individualizovaných služeb různou úroveň kontroly, musí Worldline zajišťovat časově náročné konfigurování a zavádění sítě, aby zachovávala vysokou míru flexibility.

Díky schopnostem VMware NSX a vRealize Suite automatizovat cloud a sítě si nyní mohou zákazníci společnosti Worldline volit z řady jednotných šablon služeb. Tyto služby jsou přednastavené včetně potřebných politik a lze je poskytnout v řádu minut namísto dní. To výrazně snižuje nároky na IT zdroje společnosti Worldline, zatímco zákazníci mají prospěch z vyšší kvality služeb a rychlejšího vstupu na trh.

Vyšší míra standardizace systémů a procesů, na nichž stojí platební služby, umožnila společnosti Worldline snáze zavádět obdobné služby i v dalších regionech. Její mezinárodní expanze probíhá částečně fúzemi a akvizicemi a jak tvrdí její představitelé, využití řešení VMware jako jednotné platformy pomáhá integrovat IT infrastruktury.

Společnost Worldline využívá VMware vRealize Suite ke správě a provozu cloudu. Nástroj vRealize Operations jí poskytuje lepší přehled o IT infrastruktuře a umožňuje předpovídat požadavky na kapacitu a snáze řídit provoz v špičkách. Nástroj vRealize Automation umožňuje eliminovat manuální úkony a zvýšit efektivitu IT. Společnost Worldline s využitím VMware NSX zavedla vícelokalitní aktivní-aktivní řešení pro zajištění provozu v případě havárie, což jí pomůže zachovat vysokou úroveň bezpečnosti a splnit regulatorní požadavky, např. bezpečnostní standard PCI DSS.

 

 

Značky: