Za nezákonné používanie cookies pokuty do 10 % z obratu