Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Len za mesiac a pol od spustenia zálohového systému na Slovensku (1. január 2022) Slováci odovzdali v odberných miestach už viac ako 1 milión zálohovaných plastových fliaš a plechoviek.

Miliónovú hranicu sme prekonali v 1. polovici februára a je zrejmé, že využívanie možnosti vrátenia nápojových obalov sa rozširuje čoraz rýchlejším tempom. „Viac ako milión vyzbieraných zálohovaných obalov za necelé dva mesiace považujeme za pozitívny signál, že si spotrebitelia na Slovensku uvedomujú environmentálny prínos zálohovania a zvykajú si na to, že nápojové obaly so symbolom Z treba odniesť naspäť do obchodu a vybrať si za ne svojich 15 eurocentov,“ vyhlásila Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu neziskovej organizácie Správca zálohového systému, ktorá na Slovensku zavedenie zálohového systému koordinuje.

Roman Postl, Managing Director spoločnosti TOMRA Collection Slovakia

Pozitívny ohlas

„Som rád, že sa napĺňa náš predpoklad, že systém zálohovania PET fliaš a plechoviek získa na Slovensku veľkú podporu a ohlas,“ komentuje dosiahnutie prvej miliónovej méty Roman Postl, Managing Director spoločnosti TOMRA Collection Slovakia.

„Nový systém zálohovania je pre Slovensko krokom k zlepšeniu ochrany životného prostredia a ku priblíženiu sa ku konceptu cirkulárnej ekonomiky, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie udržateľnosti rozvoja celej civilizácie,“ konštatuje R. Postl. TOMRA oceňuje aj prístup obchodníkov, ktorí prejavili aktívny záujem o zapojenie sa do siete odberných miest a na nábeh nového systému sa výborne pripravili.

Pravidlá zálohovania v skratke

Zálohované fľaše a plechovky sú označené symbolom Z medzi dvomi šípkami a/alebo označením „zálohované“. Základným pravidlom je, aby sa fľaše a plechovky odovzdávali neskrčené a s čitateľným čiarovým kódom. Len tak ich vie zálohomat/ručný scanner overiť a vyplatiť záloh späť.

Podľa pravidiel sa zálohujú všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do 3 litrov. Výnimkou sú obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Výška zálohu je jednotná pre PET fľaše aj plechovky – 15 eurocentov. 

Distribútor musí uvádzať cenu nápoja oddelene od zálohu na obal, ktorý sa potom nakupujúcemu zaúčtuje pri pokladni. Zákonnú povinnosť zbierať prázdne obaly majú predajne s plochou väčšou ako 300 metrov štvorcových, ostatné predajne môžu do systému vstúpiť dobrovoľne.

V súčasnosti prebieha v rámci systému zálohovania polročné prechodné obdobie (do 30.6.2022), keď budú na pultoch predajní postupne pribúdať zálohované obaly, a zároveň sa dopredávajú staré zásoby v nezálohovaných obaloch. Nezálohované obaly patria do triedeného zberu.

Viac informácií o slovenskom systéme zálohovania nájdete TU.

Značky: