Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Deloitte predpovedá veľký pokrok v strojovom učení pre podniky a celosvetový záujem spotrebiteľov o predplácanie digitálneho obsahu. Vyplýva to zo 17. vydania „Prognóz v oblasti technológií, médií a telekomunikácií (TMT)“.

Odborníci spoločnosti Deloitte predpokladajú, že v roku 2018 bude až jedna miliarda cestujúcich, resp. jedna štvrtina všetkých cestujúcich, cestovať v lietadlách s funkčným internetovým pripojením priamo počas letu (in-flight connectivity – IFC). Tento údaj znamená odhadovaný nárast cestujúcich využívajúcich internet o 20 %. V konečnom dôsledku prinesie toto zvýšenie v roku 2018 výnosy približne vo výške 1 mld. USD.

Záujem spotrebiteľov o predplácanie digitálneho obsahu sa zvýši

Spoločnosť Deloitte predpovedá, že živé vysielanie a rôzne naživo prenášané udalosti prinesú v roku 2018 priame príjmy vo výške 545 miliárd USD, čo je zvýšenie o jedno percento oproti roku 2017. Veľká väčšina týchto príjmov (537 miliárd USD alebo 98,5 %) sa očakáva z tradičných sektorov, zvyšok bude pochádzať z live streamingu a z e-športov.

„Živé vysielanie na trhu prežije, a to aj napriek tomu, že spotrebitelia majú čoraz väčší záujem o obsah na požiadanie alebo návštevu udalostí na diaľku prostredníctvom médií. Platí to aj v súčasnosti, keď je mantrou médií systém „to, čo chcete, kedy chcete a kde chcete“. Spotrebitelia aj naďalej chcú živé prenosy, pretože je to zároveň vzrušujúce a pohodlné. V mnohých ohľadoch sú živé prenosy cez digitálne médiá dokonca produktívnejšie a výhodnejšie,“ vysvetľuje Michal Kopanič, partner spoločnosti Deloitte a odborník na digitálne technológie.

Spotrebitelia sú čoraz ochotnejší zaplatiť za digitálny obsah. Spoločnosť Deloitte predpovedá, že do konca roka 2018 bude mať až 50 % dospelých v rozvinutých krajinách predplatené aspoň dve internetové médiá. Do konca roka 2020 by sa mal tento priemer dokonca zdvojnásobiť na štyri internetové médiá.

Očakáva sa, že živé televízne a rozhlasové vysielanie bude v roku 2018 vytvárať 72 % všetkých príjmov vysielacieho charakteru, pričom jeho najväčšou časťou bude televízne vysielanie s 358 miliardami USD za reklamy a predplatné. Zisk z televíznej reklamy v roku 2018 sa odhaduje na 188 miliárd USD a podiel živého vysielania na príjmoch z platených televízií sa tak odhaduje na 170 miliárd USD. Na základe nášho odhadu podielu televízorov v domácnostiach, ktoré sú na vybraných trhoch sledované digitálnym videorekordérom (DVR), bude približne 85 % z predpokladaných príjmov platených televíznych staníc vo výške 200 miliárd USD pripadať na živé vysielanie.

Strojové učenie (machine learning) je na vzostupe

Podľa očakávaní odborníkov zo spoločnosti Deloitte firmy do konca roka 2018 zdvojnásobia využívanie technológií strojového učenia. Prognózy TMT zdôrazňujú päť kľúčových oblastí, ktoré povedú k intenzívnejšiemu využívaniu strojového učenia v podnikaní, a následne k jeho zjednodušeniu, zlacneniu a celkovému zrýchleniu. Ľudská spoločnosť dosiahla zlomový bod, keď sa zavádzanie strojového učenia do podnikania výrazne zrýchľuje.

Túto akceleráciu katalyzuje okrem iného aj nástup novej generácie čipov umožňujúcich  pokročilejšie metódy matematického modelovania a spracovania veľkého množstva dát (tzv. big data) v reálnom čase. Vďaka nim spotrebovávajú softwarové aplikácie strojového učenia menej energie a zároveň sú citlivejšie, flexibilnejšie a dokonalejšie.

Do konca roka 2018 tieto zlepšenia spoločne zdvojnásobia intenzitu, s akou podniky používajú strojové učenie, čo je prísľubom toho, že sa strojové učenie stane plnohodnotnou technológiou umožňujúcou využívať nové aplikácie v rôznych odvetviach, kde majú spoločnosti obmedzené schopnosti, infraštruktúru alebo dáta na vývoj,“ uzatvára M. Kopanič.

Značky: