Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Líder medzi informačnými systémami obcí a miest DCOM je v siedmom roku prevádzky, na ktorú čoskoro končí platnosť zmluvy. Združenie DEUS preto vyhlasuje verejné obstarávanie, ktorého sa môže zúčastniť každá IT firma s potrebnou praxou.

Verejnému obstarávaniu predchádzala veľmi dôkladná príprava, ktorej sme sa venovali takmer celý rok. Výsledkom našej snahy je odstránenie vendor-locku a transparentný proces, ktorý umožňuje prihlásiť sa do obstarávania každému, kto má náležité skúsenosti s prevádzkou väčších informačných systémov,“ uvádza Peter Uhrík, manažér IT oddelenia DEUS.

Predmetom verejného obstarávania je predovšetkým prevádzka informačného systému DCOM. Pozostáva zo všetkých troch vrstiev IaaS, PaaS a SaaS a taktiež z podpory koncových zariadení na obciach. Združenie DEUS obstaráva služby podpory prevádzky ako jeden celok s tým, že do budúcna si otvára možnosť oddelenia jednotlivých vrstiev a služieb, aby bol informačný systém DCOM pripravený na využitie všetkých úrovní cloudových služieb.

Podmienky účasti a detailnejšie informácie o predmetnom verejnom obstarávaní nájdu uchádzači na linku Vyhľadávanie zákaziek – Úrad pre verejné obstarávanie (gov.sk).

Značky: