Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Hrozby typu Log4j sú už bežnými break/fix nástrojmi nezvládnuteľné

ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, uviedol, že hlavnými dôvodmi prechodu tradičných IT poskytovateľov na MSP model je potreba vyššej produktivity a automatizácia pri riešení stále náročnejších požiadaviek zákazníkov. V minulom roku sa tiež objavili rozsiahlejšie bezpečnostné hrozby, ktoré už nie je možné efektívne eliminovať iba tradičnými prístupmi break/fix.

K najvážnejším incidentom sa z pohľadu poskytovateľov IT služieb zaradili hlavne tzv. supply chain útoky umožňujúce získať prístup k dátam klientov cez nezabezpečenú infraštruktúru poskytovateľov. Ku koncu roka 2021 potom došlo k odhaleniu zraniteľnosti v knižnici Log4j, ktorá naraz ohrozila stovky softvérových systémov využívaných organizáciami na celom svete. Rozsah takýchto útokov je už nad sily tých dodávateľov IT služieb, ktorí sa spoliehajú hlavne na reaktívny prístup k incidentom.

Rad z nich prechádza alebo dopĺňa svoje portfólio o MSP služby postavené na preverených RMM platformách s integrovanými nástrojmi kybernetickej bezpečnosti. K hlavným prínosom integrovaných riešení pre vzdialenú správu a monitoring (RMM) patrí:

  • Automatizácia rutinných činností – podľa niektorých údajov umožňuje ušetriť až 240 hodín ročne na jedného pracovníka a sústrediť sa na kľúčové úlohy.
  • Automatizovaný patch management – dovoľuje zvládnuť aktualizácie veľkého množstva softvérových systémov a minimalizovať riziká napadnutia.
  • Inteligentná ochrana koncových zariadení – umožňuje lepšie reagovať na zero-day hrozby, ktoré nie sú zistiteľné bežnými antivírusmi.
  • Rýchly a bezpečný vzdialený prístup – hlavne v situácii vyššieho počtu užívateľov pracujúcich z domu.
  • Vyššia produktivita – s modernými MSP nástrojmi dokáže jeden technik spravovať až 1 000 koncových bodov u zákazníkov.
  • Transparentné vzťahy so zákazníkmi – s konzistentnou tvorbou ponúk, reportov a fakturácií poskytovaných MSP služieb.

„V minulom roku sa objavilo niekoľko bezpečnostných incidentov, ktoré poukazujú na snahu o vyššiu efektivitu kybernetických útokov,“ povedal Ondřej Šabata, Sales Engineer pre riešenia N-able v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Pre poskytovateľov IT služieb to, bohužiaľ, znamená, že minimálne rovnakú snahu musia vyvinúť pri ochrane svojich zákazníkov. Nevyhnutným trendom je tak prechod od reaktívneho modelu poskytovania IT služieb k proaktívnemu MSP prístupu pomocou RMM platformy integrujúcej bezpečnostné nástroje typu ochrana koncových bodov, ochrana e-mailov, správa hesiel či patch management.“ 

Viac informácií o riešení N-able RMM nájdete na https://www.zebra.cz/produkty-n-able/n-able-rmm/

Značky: