Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Od januára bude vykupovať tzv. zelenú energiu Slovenský plynárensky priemysel (SPP), ministerstvo hospodárstva ho vybralo na základe transparentnej aukcie. Inštitút výkupcu je súčasť veľkej reformy obnoviteľných zdrojov energie. Nový výkupca bude pôsobiť na celom území Slovenska a nahradí doterajšiu činnosť troch distribučných spoločností.

Nový systém bude administratívne jednoduchší. Výkupca nahradí doterajšie pôsobenie prevádzkovateľov distribučných sústav pri činnostiach spojených s podporu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou. Bude vykupovať elektrinu a zároveň preberie na seba zodpovednosť za odchýlky v sústave za menších výrobcov, ktorí majú právo na takúto podporu.

„Systém zmien týkajúci sa výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov je v súlade s legislatívou EÚ a  podmienkami štátnej pomoci,“ zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga. Do konca roka by mali byť vyhlásené aj aukcie pre nové zdroje energie z obnoviteľných zdrojov. „Postupne zavádzame do tejto oblasti viac trhového princípu, aby bola výroba nákladovo efektívna a súčasne mala minimálny dosah na koncové ceny elektriny,” dodal šéf rezortu hospodárstva.

Výkupcu MH SR vybralo na základe jednokolovej aukcie, pri ktorej uchádzači ponúkli cenu bez znalosti ponúk ostatných uchádzačov. Jediným hodnotiacim kritériom pri vyhodnocovaní ponúk bola výška požadovanej úhrady za činnosť výkupcu elektriny

Značky: