Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) uzavrela 22. 12. 2021 s odborovými centrálami kolektívnu zmluvu na roky 2022 a 2023. Vďaka nej sa už od januára 2022 zvýšia mzdy všetkých zamestnancov ZSSK s tarifnými platmi. Najviac porastie ohodnotenie rušňovodičov, ktorým sa prestávka na jedlo a odpočinok nebude započítavať do týždenného pracovného času, čím prispejú k zníženiu tlaku na potrebný počet zamestnancov v tejto funkcii. To do určitej miery zníži pravdepodobnosť odriekania vlakov z dôvodu nedostatku rušňovodičov. Tarifná mzda v tejto profesii vzrastie budúci rok o 180 eur mesačne (2022), od 1. 1. 2023 o ďalších 80 eur. Je teda predpoklad, že priemerný hrubý plat rušňovodiča v ZSSK bude v roku 2022 viac ako 1 750 eur (vrátane nadčasov – max. 400 hodín ročne).

„Ďakujem všetkým partnerom za ústretový prístup. Nie je to iba o rušňovodičoch, hoci tu je náš problém najviditeľnejší. Chceme férovo odmeňovať každého nášho železničiara, no zároveň musíme s peniazmi daňových poplatníkov narábať rozumne. Sme radi, že úsporami i vďaka pochopeniu nášho akcionára, Ministerstva dopravy, sme mohli zvýšiť platy už od 1. januára 2022 všetkým prevádzkovým zamestnancom. V januári 2023 čaká všetkých ďalšie zvýšenie platu,“ konštatoval po podpise predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň.

ZSSK má dnes 5 826 zamestnancov s priemernou mzdou (vrátane nadčasov) 1 343 eur. Priemerná mzda zamestnancom s tarifnými platmi (96 % v ZSSK) narastie o 5,53 % (v priemere o 72 eur). K 1. 1. 2023 sa priemerná mzda týchto zamestnacov zvýši na 1 413 eur, teda o ďalších 2,98 %.

Najvýznamnejšie body dohody:

  • Mzdový nárast je dohodnutý až na dva nasledujúce roky, je nástrojom stabilizácie zamestnancov
  • Zmeny v oblasti pracovného času, ktorými zamestnávateľ získa chýbajúce kapacity, najmä v profesii rušňovodič 
  • Zachovanie všetkých benefitov z predchádzajúcej kolektívnej zmluvy

Značky: