ZSSK spúšťa pilot mobilnej aplikácie. Hľadá 500 dobrovoľníkov!