USB vozík smrti, ktorý likvidoval všetky Windows v dosahu