Monštrum, ktoré masochisti ťahali po vývojových laboratóriách a s úsmevom sa pýtali „môžem tento USB káblik pripojiť k tvojmu počítaču? Chceme len otestovať či to máš stabilné, keď tam pripojím NORMÁLNE zariadenie…“. Spoznajte s nami Retročriepku, ktorej sa báli všetci vývojári Microsoftu.

V základe šlo o klasický kancelársky vozíček, ktorý sa pred veľkým rozšírením podnikových sietí a internetu používal na rozvoz papierovej pošty smerom k jednotlivým zamestnancom. Dnes nám môže pripomínať vozíček, ktorým sa rozváža jedlo v jedálňach, alebo ošetrovateľské potreby v lôžkovom oddelení nemocníc.

Na tomto vozíčku boli naložené celkom regulárne USB zariadenia v podobe periférií, ktoré ste mohli pripojiť k svojmu počítaču. Šlo o niekoľko rôznych USB myší, zopár klávesníc, nejaké tie skenery a tlačiarne a množstvo ďalšieho užitočného a aj smiešne neužitočného hardvéru.

Inak povedané, vozík viezol každý možný typ USB zariadenia, ktorý na trhu existoval a ak niekto v obchode uvidel nejakú novú kategóriu, ktorá na vozíku ešte nemala zastúpenie, okamžite tam putovala.

Špecifikom bolo, že všetky tieto USB zariadenia boli na vozíku zapojené káblami do veľkých USB hubov, takže monštrum pripomínalo chobotnicu, alebo klbko pekelných červov. Všetky tieto spojenia pritom dohromady ústili do jediného koncového USB káblu, ktoré ste mohli pripojiť k akémukoľvek počítaču naraz.

Sprvu sa za jedným konektorom schovávalo len pár zariadení, potom niekoľko desiatok a napokon viac ako sto. Teoretický limit USB zbernice  je 127 periférii pripojených na jeden port počítača a postupom času sa ich zhruba toľko na vozíku začalo vyskytovať.

Vozík pretekal hardvérom zo všetkých strán a aby sa zábavne ťahal a manévroval, na jeho vrchu bol osadený herný volant. Šlo o klasickú hernú perifériu s USB konektorom, ktorá bol samozrejme takisto k ostatným veciam pripojená. Za volant ste mohli vozík ťahať k svojmu cieľu, teda k vývojovému počítaču nejakého nešťastníka, ktorý na ňom mal nainštalovaný vývojový build Windows so svojim novým kódom.

„Môžem v rámci testu pripojiť USB zariadenie?“

„No, asi hej“

„Plug“

V danom momente celé USB rozhranie Windows dostalo poriadny výprask, pretože v jednom okamihu začalo rozpoznávať a postupne detegovať desiatky rôznych USB zariadení, ku ktorým začalo inštalovať potrebné univerzálne ovládače a pripravovať ich k činnosti.

Namiesto označenia „plug and play“, teda pripoj a hraj, respektíve pripoj a používaj, ktoré sa pre túto vlastnosť Windows používalo, sa k vozíku hodilo skôr označenie „plug an pray“, teda pripoj a modli sa.

Masochista, ktorý vozík práve ťahal, mal niekoľko možností. Mohol skrátka počkať, kým sa viac ako 100 zariadení postupne k Windows popripájalo a následne ich mohol začať v rámci testu používať. Mohol urobiť pár klikov myšami, chvíľu písať na klávesnici alebo vyskúšať joystick v nejakej hre.

Obvyklejšie ale bolo, že skrátka len kábel pripojil, pár sekúnd počkal a v priebehu celého masívneho procesu kábel odpojil, čím sa celý strom stovky zariadení, ktoré sa ani ešte nestačili pripojiť a nainštalovať, začali odpájať.

Obvyklé bolo, že celý hektický proces vyvolal modrú obrazovku smrti a nešťastník pri počítači sa mohol pustiť do debugovania, v snahe zistiť kde je problém a kde systém zlyhal. Na druhý deň, keď k nemu vozík prišiel znova a dotyčný sa pochválil, že problém je opravený, vozičkársky masochista kábel znovu pripojil a tentoraz ho nevytrhol za 5 sekúnd, ako naposledy, ale napríklad o 10 sekúnd neskôr, čím sa BSOD obvykle vyvolala zas z iného dôvodu, ako celé monštrum postupne do systému nabiehalo.

Vozíček smrti skrátka odhaľoval aj tie najmenšie slabiny celého plug in play systému, pretože ho vystavil a napol na úplné možné maximum.

Vo praxi tak ráno vozík chodil po testovacom a vývojárskom laboratóriu Microsoftu, vyvolával na desiatkach počítačov BSOD a nechával nešťastných vývojárov, ktorí postupne prichádzali do práce, všetko riešiť.

KDE SA VLASTNE IDEA FRANKENSTEINOVHO USB VOZÍKU VZALA?

USB vozík smrti sa v Microsofte objavil na prelome storočia, pri vývoji neskôr extrémne populárneho systému Windows XP (vtedy v rámci vývoja známeho pod označením Whistler).

Načasovanie vozíku zrejme nebolo náhodné a nesúvislo len s obrovským boomom USB zariadení, ktorý sa na prelome storočí rozhodne udial.

Všetko to malo počiatok v ostro sledovanom a legendárnom predvádzaní Windows 98, ktorý sa chystal na trh. Bill Gates spolu s členom svojho demo tímu predvádzal na pódiu celkom novú funkciu Plug and Play, počas ktorej došlo k dnes už ikonickému objaveniu modrej obrazovky smrti, ktoré môžete vidieť na niekoľko sekundovom videu nižšie.

Vývojový tím Windows pre túto prezentáciu pripravil skener, ktorý dôkladne otestoval a bol si 100 % istý že správne funguje. Koniec koncov, všetko bolo ešte veľmi nové a vo vývoji a maximálna opatrnosť bola na mieste.

Problémom bolo, že ľudia z predvádzacieho tímu tento skener zrejme zabudli z firmy vziať. Na mieste tak tesne pred prezentáciou jeden z členov tímu vbehol do obchodu s elektronikou, jeden skener kúpil a priniesol ho.

Výsledkom bolo, že vývojová verzia Windows 98, s čerstvo navrhnutou a rozpracovanou verziou USB protokolu a mechanizmom „plug and play“ sa dostala do kontaktu so zariadením, ktoré nikto nikdy netestoval a to presne v moment keď sa Windows predvádzal celému svetu.

Pokiaľ ste niekedy chceli vedieť, čo vlastne za problémom z tohto slávneho videa naozaj stálo, pri neskoršej analýze v Microsofte sa ukázalo, že pri pripojení sa daný skener reportoval ako štandardné, zbernicou napájané zariadenie, ktoré odčerpáva maximálne 500 mW. Tento limit ale skener promptne a bez okolkov svojvoľne prekročil, čo vyvolalo zatiaľ ešte neotestovanú a neošetrenú situáciu, vyúsťujúcu do STOP chyby v podobe modrej obrazovky smrti.

Zaujímavou doplnkovou retročriepkou je, že daný smrtiaci skener zostal v Microsofte ako upomienkový artefakt. Vývojári ho priskrutkovali na helmu z druhej svetovej vojny a počas finišovania vývoja Windows 98 ho nosili na vývojárske porady na hlave.

USB vozík smrti tak bol zrejme pomocníkom, aby sa daná chyba pri prezentácii Windows XP a ďalších systémov už nikdy neopakovala. A pri spätnom pohľade treba rozhodne povedať, že to fungovalo, pretože oproti predchodcom bol Windows XP mimoriadne stabilný.

Ďalšie drobné čriepky z IT histórie hľadajte na našom webe v štvrtok večer a takisto pod rovnomenným kľúčovým slovom.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.