Pri výbere kávovaru treba prihliadať na viacero aspektov