Google finalizuje funkciu na posielanie SMS správ cez satelit