Aplikácia na QR kód ako priepustka na cestovanie po EU už existuje na Slovensku. Takto to funguje