Ako môže Digitálne zelené osvedčenie podľa špecifikácie EU fungovať počas letnej turistickej sezóny si budú môcť otestovať všetci, ktorí sa zúčastňujú víkendových Covid-19 testovaní v Trnave.

Za touto aktivitou je spoločnosť TrustOne a občania s nainštalovanou aplikáciou TrustOne sa budú môcť pri vstupe do objektov preukázať aj off-line QR kódom vytvorenom v navrhovanom štandarde EU Digital Green Certificate a podpísaným elektronickým podpisom mesta Trnava.

Takto vytvorený QR kód v aplikácii TrustOne si môže používateľ stiahnuť do svojho mobilného telefónu a môže sa ním preukazovať aj bez nutnosti použitia aplikácie. Na vstupe do úradu si teda nebudú musieť úradníci pýtať papierové potvrdenie o platnom testovaní nie staršom ako 7 dní. Stačí naskenovať QR kód a overovacia aplikácia na vstupe ukáže len zelenú alebo červenú farbu (GO/noGO). Teda, či občan vyhovuje, alebo nevyhovuje platným nariadeniam v danom čase pre daný typ objektu. Takto si budú môcť občania v Trnave vyskúšať, ako to bude asi vyzerať napríklad pri kontrole na letiskách alebo pri prekračovaní hraníc štátov.

Platformu TrustOne už niekoľko mesiacov úspešne využívajú Trnavčania v ostrej prevádzke pri testovaní na Covid-19. Proces testovania a následného preukazovania sa výsledkom testu pri vstupe do firmy sa ukázal ako bezproblémový. Aplikácia dokáže veľmi  operatívne reagovať na potreby prijímaných opatrení, čoho dôkazom je aj možnosť spustiť funkcionalitu preukazovania očkovania, výsledku testu alebo prekonania Covid-19 tak, ako to bude žiadať EÚ v rámci pripravovaných pravidiel Digitálneho zeleného certifikátu. Aj preto sa pre uvedenú platformu rozhodli pri overovaní vstupu športovcov, účinkujúcich a divákov na MS v hokejbale v Bratislave, alebo na významný medzinárodný hudobný festival Pražské jaro. Vo fáze prípravy sú ďalšie významné podujatia vo viacerých štátoch Európy.

Platforma TrustOne môže byť rovnako rýchlo k dispozícii na nasadenie funkcie Digitálneho zeleného certifikátu kdekoľvek v súlade s požiadavkami európskej legislatívy a navrhovaných technických parametrov“, hovorí Henrich Simonics. Aplikácia je overená v praxi nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, kde ju aktuálne nasadili školy v rámci projektu Žijme (zijme.cz). Vďaka využívaniu aplikácie sa deti mohli bezproblémovo a bezpečne vrátiť do lavíc.

O technologickej vyspelosti TrustOne svedčí aj fakt, že globálna sieť testovacích laboratórií Eurofins pôsobiaca v 50 štátoch sveta využíva systém TrustOne na zaznamenávanie a vyhodnocovanie výsledkov PCR testovaní už takmer rok. Najnovšie začne využívať digitálnu platformu TrustOne pre letiskový IATA Travel Pass na oživenie celosvetového cestovania. IATA/International Air Transport Association združuje 290 leteckých spoločností zo 120 krajín sveta. Prostredníctvom Travel Pass môžu cestujúci zdieľať svoj stav a certifikáty o digitálnych testoch s úradmi a leteckými spoločnosťami tak, aby cestovanie bolo bezpečné. To predpokladá splnenie kritérií, ktoré bude, podľa doteraz zverejnených informácií, Európska komisia žiadať v rámci technickej špecifikácie Digitálneho zeleného certifikátu. Ten umožní občanom Európskej únie slobodný pohyb v rámci EÚ a Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska.

Európsky parlament je podľa rozvrhu zasadnutí pripravený ratifikovať Digitálny zelený certifikát na svojom plenárnom zasadnutí od 7. do 10. júna. Digitálne zelené osvedčenie tak bude dôkazom o tom, že osoba bola očkovaná proti ochoreniu COVID-19, má negatívny výsledok testu, alebo ochorenie COVID-19 prekonala a je v ochrannej lehote 90 dní. Bude k dispozícii bezplatne v digitálnom alebo papierovom formáte. Tiež bude obsahovať QR kód s údajmi zabezpečenými elektronickým podpisom s garanciou ich pravosti.

Je v záujme verejnosti, aby aplikácia, ktorá je už dnes schopná splniť efektívne požiadavky Európskej komisie na spustenie Digitálneho zeleného certifikátu, bola nasadená čím skôr a mohla byť tak využívaná v leteckej, vlakovej alebo autobusovej doprave. Zvlášť v čase blížiacej sa turistickej sezóny, ktorá sa začne o niekoľko týždňov a ľudia oprávnene očakávajú, že vďaka očkovaniu proti ochoreniu COVID-19, budú môcť slobodne a bezpečne cestovať. To si vyžaduje aj možnosť bezproblémovej kontroly cestujúcich vstupujúcich na územie Slovenska so svojim Digitálnym zeleným certifikátom na hraniciach, či letiskách.

Digitálne zelené osvedčenie ponúka celoeurópske riešenie na zabezpečenie toho, aby občania EÚ – teda aj Slováci, mohli využívať harmonizovaný digitálny nástroj na podporu voľného pohybu. Aplikácia TrustOne ponúka jednoduchý, pohodlný, nediskriminačný a bezpečný nástroj, ktorý plne rešpektuje ochranu údajov vrátane tých citlivých zdravotných. Systém zelených digitálnych pasov bude dočasný a ich používanie bude zastavené, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlási koniec medzinárodnej núdzovej situácie v oblasti zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.