Apple má najlojálnejších zákazníkov, konkurencia je na tom horšie