Apple Pay je najbezpečnejšia forma bezkontaktných platieb. Zaostávajú klasické platobné karty a z časti aj Google Pay