Apple predstavil cenovo dostupnejší iPad pre študentov s podporou Apple Pencil