Bosch verí vodíku: Spustil sériovú výrobu Fuel Cell Power modulu pre palivové články a ukázal viacero vodíkových technológií