V rokoch 2021 až 2026 investuje do vodíkových technológií takmer 2,5 miliardy eur.

Bosch spustil vo svojom závode v stuttgartskom Feuerbachu sériovú výrobu Fuel Cell Power modulu pre palivové články. Pilotným zákazníkom bude spoločnosť Nikola Corporation. Tá ich využije v elektrickom nákladnom vozidle na vodíkové palivové články triedy 8, ktorého uvedenie na severoamerický trh je naplánované na tretí štvrťrok 2023.

Spustenie sériovej výroby Fuel Cell Power modulov predstavuje symbolický štart éry vodíka, ktorému Bosch verí, a do ktorého technológií výrazne investuje. Bosch pôsobí v celom vodíkovom hodnotovom reťazci a vyvíja technológie na jeho výrobu a využitie.

Do roku 2030 plánuje dosiahnuť s vodíkovou technológiou obrat vo výške približne 5 miliárd eur, pričom investície v rokoch 2021 až 2026 dosiahnu takmer 2,5 miliardy eur.

Bosch spustil sériovú výrobu Fuel Cell Power modulu pre palivové článkyZdroj: Bosch
Bosch spustil sériovú výrobu Fuel Cell Power modulu pre palivové články

Do roku 2030 bude každé piate nové nákladné vozidlo s hmotnosťou 6+ ton vybavené pohonom na palivové čláínky

Bosch sa pri riešeniach pre vodíkovú ekonomiku spolieha na svoju globálnu výrobnú sieť a odborné znalosti nemeckých pobočiek. Závod Bosch v Bambergu dodáva prevádzke vo Feuerbachu zásobníky palivových článkov. Dôležité systémové komponenty ako elektrický vzduchový kompresor a recirkulačné dúchadlo pochádzajú zo závodu Bosch v Homburgu.

Bosch očakáva, že do roku 2030 bude každé piate nové nákladné vozidlo s hmotnosťou šesť ton alebo viac vybavené pohonom na palivové články. Fuel Cell Power moduly sa preto budú vyrábať aj v Bosch závodoch v USA a v Číne.

„Bosch je jednou z mála spoločností, ktoré sú schopné sériovo vyrábať takú zložitú technológiu, ako sú stacky palivových článkov. Máme nielen potrebné systémové znalosti, ale aj schopnosť rýchlo zavádzať nový vývoj do sériovej výroby,“ povedal na konferencii Bosch Tech Day 2023 Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a predseda predstavenstva Bosch Mobility.

Povinnosti sú aj na strane politikov

Bosch tvrdí, že jedine s vodíkom môže vzniknúť klimaticky neutrálny svet. Na projektoch vodíkových technológií pre Bosch pracuje už viac ako 3 000 ľudí, z toho viac ako polovica v Európe. Ďalšie vyhliadky vodíkového biznisu však závisia od politického prostredia.

Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch, sa domnieva, že Európa musí urobiť oveľa viac, aby vyvážila rýchle tempo rozvoja v iných regiónoch sveta, napríklad v Spojených štátoch.

Na nemeckých a európskych politikov má štyri požiadavky: „Po prvé, musíme zvýšiť tempo výroby vodíka v EÚ. Po druhé, je potrebné vytvoriť globálne dodávateľské reťazce a po tretie, vodík sa musí využívať vo všetkých odvetviach hospodárstva.“ Ako štvrtý bod zdôraznil význam rýchleho vytvorenia infraštruktúry pre distribúciu vodíka v Európe.

Bosch: Ekosystém vodíkových technológiíZdroj: TOUCHIT
Bosch: Ekosystém vodíkových technológií

Bosch má technológie na elektrolýzu aj vodíkový motor

Bosch uplatňuje svoje skúsenosti z automobilového priemyslu vo vodíkovom hospodárstve ako žiadna iná spoločnosť. Začiatkom roka 2023 začal navrhovať prototypy pre elektrolýzu pomocou protónových výmenných membrán – ide o opačný spôsob premeny energie, ktorý sa používa v mobilných palivových článkoch. Bosch plánuje sprístupniť 1,25-megawattové prototypy pre pilotné aplikácie od jesene, pričom v roku 2025 chce začať s ich sériovou výrobou.

Bosch tiež skúma niekoľko možností využitia vodíka. Stacionárne palivové články na báze tuhých oxidov sa môžu používať na distribuované dodávky energie a tepla. V pilotnom projekte v nemocnici v Erkelenze pri Kolíne nad Rýnom v Nemecku chce Bosch s touto technológiou dosiahnuť celkovú účinnosť 90 %. Hoci tamojšia mikroelektráreň bude spočiatku fungovať na zemný plyn, neskôr sa môže prestavať na ekologický vodík.

Bosch: 1,25-megawattový prototyp pre elektrolýzuZdroj: TOUCHIT
Bosch: 1,25-megawattový prototyp pre elektrolýzu

Okrem pohonu pomocou palivových článkov pracuje Bosch aj na vodíkovom motore a vyvíja systémy pre portálové aj priame vstrekovanie vodíka. Toto riešenie je vhodné najmä pre ťažké vozidlá na dlhé cesty s mimoriadne veľkým nákladom. „Vodíkový motor dokáže všetko, čo dieselový motor, ale zároveň je uhlíkovo neutrálny. Umožňuje tiež rýchly a nákladovo efektívny vstup do mobility založenej na vodíku,“ povedal Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a predseda predstavenstva Bosch Mobility.

Jednou z hlavných výhod je, že viac ako 90 % vývojových a výrobných technológií, ktoré sú naň potrebné, už existuje. Očakáva sa, že vodíkový motor sa začne vyrábať v roku 2024. Už teraz má Bosch štyri objednávky na výrobné projekty zo všetkých hlavných hospodárskych regiónov a do roku 2030 očakáva šesťciferné objemy jednotiek.

Bosch: Systém pre portálové aj priame vstrekovanie vodíkaZdroj: TOUCHIT
Bosch: Systém pre portálové aj priame vstrekovanie vodíka

Zdroj: Bosch

Prečítajte si aj:

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit