Canon EOS-RP: Keď pravá ruka ašpiruje na kráľovské miesto