Chrome dostane funkciu, ktorú Microsoft už zaviedol