Cloud postupne valcuje „klasický“ softvér, potvrdzujú to aj hospodárske výsledky SAP