Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za rok 2021.

  • príjmy z cloudu a softvéru, ako aj prevádzkový zisk prekonali za rok 2021 očakávania analytikov
  • výrazný rast SAP S/4HANA Cloud riešení vďaka „RISE with SAP“
  • silný, zrýchľujúci sa rast cloudu sa odrazil aj vo výhľade na rok 2022, v ktorom je cieľom rast príjmov z cloudu o 26 % pri fixnom menovom kurze

Významné obchodné ukazovatele

Finančné ukazovatele za rok 2021

SAP dosiahol horné hranice intervalu svojho upraveného výhľadu príjmov za cloud za rok 2021 a v prípade príjmov z cloudu a softvéru a prevádzkového zisku ich prekonal. Za celý rok narástli príjmy z cloudu o 17 % na 9,42 miliardy eur a o 19 % na 9,59 miliardy eur pri fixnom menovom kurze. Cloudové príjmy SAP S/4HANA stúpli o 46 % na 1,09 miliardy eur a o 47 % pri fixnom menovom kurze a v súlade s očakávaniami prekonali hranicu príjmov z cloudu vo výške 1 miliardy eur. Príjmy z cloudu pri ponuke SaaS/PaaS, ktoré nepatria do riešenia Intelligent Spend, stúpli o 25 % a o 27 % pri fixnom menovom kurze. Príjmy z licencií softvéru, naopak, medziročne klesli o 11 % na 3,25 miliardy eur a o 11 % na 3,24 miliardy eur pri fixnom menovom kurze.

Príjmy z cloudu a softvéru tak medziročne stúpli o 4 % na 24,08 miliardy eur a o 5 % na 24,41 miliardy eur pri fixnom menovom kurze. Príjmy zo služieb klesli medziročne o 8 % na 3,76 miliardy eur a o 7 % pri fixnom menovom kurze, čo možno primárne pričítať vlaňajšiemu odpredaju divízie SAP Digital Interconnect. Celkové príjmy medziročne vzrástli o 2 % na 27,84 miliardy eur a o 3 % na 28,23 miliardy pri fixnom menovom kurze.

Hrubá marža cloudu stúpla medziročne o 0,4 percentuálneho bodu na 67 % (IFRS). IFRS prevádzkový zisk a prevádzkovú maržu za celý rok v porovnaní s rokom 2020 ovplyvnili výrazne vyššie kompenzácie, odvíjajúce sa od akcií. IFRS prevádzkový zisk klesol medziročne o 30 % na 4,66 miliardy eur. IFRS prevádzková marža klesla medziročne o 7,5 percentuálneho bodu na 16,7 %. Non-IFRS prevádzkový zisk klesol o 1 % na 8,23 miliardy eur a stúpol o 1 % na 8,41 miliardy eur pri fixnom menovom kurze. Non-IFRS prevádzková marža klesla o 0,7 percentuálneho bodu na 29,6 % a o 0,5 percentuálneho bodu pri fixnom menovom kurze.

Zisk na akciu stúpol o 3 % na 4,46 eura (IFRS) a o 25 % na 6,74 eura (non-IFRS). Prevádzkový cash flow bol za celý rok 6,21 miliardy eur, voľný cash flow za celý rok bol 5,01 miliardy eur. Čistý dlh na konci roka dosiahol -1,56 miliardy eur.

Regionálne výsledky za tretí štvrťrok 2021 a upravený výhľad na rok 2022

SAP zaznamenal silné výsledky v cloude naprieč všetkými regiónmi. V regióne EMEA stúpli príjmy z cloudu a softvéru o 8 % a o 7 % (pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu narástli o 29 % a o 28 % (pri fixnom menovom kurze), najviac sa darilo v Nemecku, v Spojenom kráľovstve a Francúzsku.

Spoločnosť očakáva ďalšie zrýchľovanie rastu príjmov z cloudu a pokračovanie poklesu príjmov zo softvérových licencií, pretože stále viac zákazníkov využíva na svoje kritické procesy predplatenú cloud ERP ponuku RISE with SAP. Zároveň predpokladá postupné odznenie krízy COVID-19.

SAP v roku 2022 očakáva:

  • non-IFRS príjmy z cloudu v rozmedzí 9,4 – 9,6 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2020: 8,09 miliardy), čo je nárast o 16 – 19 % pri fixnom menovom kurze. Predchádzajúce rozmedzie bolo 9,3 – 9,5 miliardy eur pri fixnom menovom kurze.
  • non-IFRS príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 23,8 – 24,2 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2020: 23,23 miliardy), čo je nárast o 2 – 4 % pri fixnom menovom kurze. Predchádzajúce rozmedzie bolo 23,6 – 24,0 miliardy eur pri fixnom menovom kurze.

non-IFRS prevádzkový zisk v rozmedzí 8,1 – 8,3 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2020: 8,29 miliardy eur), čo je pokles o 2 % alebo zotrvanie na rovnakej úrovni pri fixnom menovom kurze.

Značky: