Ďalšia verzia Windows 10 zostane bez aktualizácií a opráv