Daniel Hevier o vzdelávaní na Slovensku: „Mobily na stoly!“