Digitálny COVID preukaz EÚ už nájdete v prvej aplikácii. Ľudia zatiaľ dostávajú certifikáty v PDF (priebežne aktualizované)