ejoin zastrešil novinársku akciu pre desiatky elektromobilov s batériovým úložiskom