Elektrina prichádza aj do diaľkovej dopravy (VIDEO TOUCHIT)