Elon Musk založil ďalšiu spoločnosť, chce porozumieť vesmíru