EPI KONFERENCIA: Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2019