Pod záštitou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si vás spoločnosť Poradca podnikateľa dovoľuje pozvať na ďalšiu prestížnu EPI konferenciu zameranú tentoraz na nový zákon o informačných technológiách vo verejnej správe účinný od 1. 5. 2019.

Dôvodom na usporiadanie tejto výnimočnej EPI konferencie je potreba prepojiť základnú teóriu s reálnou praxou, a to  nielen zo strany odbornej obce, ale najmä zo strany subjektov verejnej správy, ktoré stále vo väčšej miere narážajú na problémy s aplikovaním pravidiel pre nastavenie vnútornej organizácie úradov v oblasti IT, plánovaním a prípravou budovania IT, ako aj monitoringu a následnej kontroly.

Podujatie je rozdelené do dvoch dní so širokým priestorom na otvorenú diskusiu, v rámci ktorej si môžete ozrejmiť všetky nejasnosti vyplývajúce z novej legislatívy a konzultovať tak možné riešenia priamo so zástupcami Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a zároveň tvorcami tohto zákona alebo inými oponentskými spoločnosťami, ktoré prichádzajú do styku so zákonom v praxi.

Tešiť sa môžete okrem skvelého programu po odbornej stránke aj na relax strávený v lukratívnych priestoroch Hotela Grand Jasná v Nízkych Tatrách či večerný program sprevádzaný tombolou o skutočne hodnotné ceny.

Čo vás čaká?

 • Kompletný prehľad príslušnej legislatívy z pohľadu teórie aj praxe
 • Odporúčania a riešenia konkrétnych problémov priamo od tvorcov zákona
 • Otvorená diskusia odbornej obce a spoločností z praxe
 • Možnosť konzultácie vlastných problémov

Podujatím vás budú sprevádzať

 • PhDr. JUDr. Mgr. Ervín Šimko, Moderátor, Riaditeľ odboru riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, Sekcia kybernetickej bezpečnosti ÚPVII
 • kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD., Odborný asistent, Katedra verejnoprávnych vied, Akadémia PZ v Bratislave
 • Mgr. Michal Korytko, Generálny štátny radca, Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, Sekcia kybernetickej bezpečnosti ÚPVII
 • Ing. Magdaléna Šergovičová, Generálny štátny radca, Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, Sekcia kybernetickej bezpečnosti ÚPVII
 • Mgr. Simona Habaľová, Referent oddelenia governance a štandardov, Odbor architektúry e-Governmentu, Sekcia informačných technológií verejnej správy ÚPVII
 • JUDr. Monika Mušutová, Vedúca oddelenia governance a štandardov, Odbor architektúry e-Governmentu, Sekcia informačných technológií verejnej správy ÚPVII
 • JUDr. Jozef Andraško, PhD., Prodekan UK, Odborný asistent UK, Externý konzultant ÚPVII
 • Ing. Pavol Frič, PhD., Strategický riaditeľ Ditec, Viceprezident ITAS
 • Ing. Ľuboš Batěk, Generálny riaditeľ Disig a. s. Bratislava, Člen správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti
 • Mgr. Ján Kotrady, Bezpečnostný analytik na oddelení analýzy kybernetických hrozieb, Vládna jednotka CSIRT.SK, ÚPVII

Program

1. deň konferencie – 23. 9. 2019

9:30 – 10:30 hod. – Registrácia účastníkov

10:30 – 10:40 hod. – Otvorenie konferencie – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

10:40 – 11:10 hod. – Zákon ITVS z pohľadu legislatívy

 • JUDr. Monika Mušutová, Vedúca oddelenia governance a štandardov, Odbor architektúry e-Governmentu, Sekcia informačných technológií verejnej správy ÚPVII
 • Mgr. Simona Habaľová, Referent oddelenia governance a štandardov, Odbor architektúry e-Governmentu, Sekcia informačných technológií verejnej správy ÚPVII

11:10 – 11:40 hod. – Zákon ITVS bezpečnosť

 • PhDr. JUDr. Mgr. Ervín Šimko, Riaditeľ odboru riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, Sekcia kybernetickej bezpečnosti ÚPVII

11:40 – 12:05 hod. – Zákon ITVS a jeho vykonávací predpis po línii bezpečnosti – pripravovaná vyhláška

 • PhDr. JUDr. Mgr. Ervín Šimko, Riaditeľ odboru riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, Sekcia kybernetickej bezpečnosti ÚPVII

12:05 – 12:10 hod. – Pár slov o EPI – Ekonomický a právny systém, www.epi.sk

12:10 – 13:20 hod. – Obed

13:20 – 13:50 hod. – Bezpečnostné štandardy v zmysle výnosu č. 55/2014

 • Ing. Magdaléna Šergovičová, Generálny štátny radca, Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, Sekcia kybernetickej bezpečnosti ÚPVII

13:50 – 14:20 hod. – Prepojenie zákona ITVS so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

 • Mgr. Michal Korytko, Generálny štátny radca, Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, Sekcia kybernetickej bezpečnosti ÚPVII

14:20 – 14:50 hod. – Ako vníma bezpečnosť v zákone ITVS akademická obec

 • kpt. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD., Odborný asistent, Katedra verejnoprávnych vied, Akadémia PZ v Bratislave

14:50 – 15:15 hod. – Prestávka s občerstvením

15:15 – 17:00 hod. – Panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi na tému:

 1. Čo nám zákon o ITVS priniesol nové
 2. Ako nastavil zákon líniu bezpečnosti

19:00 hod. – Večerný raut a tombola s atraktívnymi hodnotnými cenami

2. deň konferencie – 24. 9. 2019

9:00 – 9:30 hod. – Kritická infraštruktúra zákona

 • Mgr. Michal Korytko, Generálny štátny radca, Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, Sekcia kybernetickej bezpečnosti ÚPVII

9:30 – 10:00 hod. – Sú dnes informačné systémy VS bezpečné?

 • JUDr. Jozef Andraško, PhD., Prodekan UK, Odborný asistent UK, Externý konzultant ÚPVII

10:00 – 10:15 hod. – Prestávka s občerstvením

10:15 – 12:00 hod. – Panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi na tému:

 1. Môžem sa dnes cítiť v kybernetickom priestore bezpečne?
 2. Otázky z publika

12:00 hod. – Obed

13:00 hod. – Ukončenie konferencie

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenka s výhodami

Cena vstupenky na dvojdňovú konferenciu v dňoch 23. – 24. 9. 2019 je 240 € s DPH. Konferencia sa bude konať v Hoteli Grand Jasná. V cene vstupenky sú zahrnuté aj viaceré benefity:

 • bezplatné služby daňovej a mzdovej pohotovosti až na 30 dní 
 • účasť na odbornom programe
 • rozsiahle pracovné materiály 
 • obed a ďalšie občerstvenie počas konferencie
 • voucher na bezplatný mesačný prístup k prístup k manažérskemu portálu www.ezisk.sk 
 • 10 % zľava na nákup v eshope www.zakon.sk.

KÚPIŤ VSTUPENKU

Ďalšie užitočné informácie nájdete na tomto odkaze.

Značky: