Film Gravitácia nemusí byť sci-fi, vesmírne smetie je naozaj problém. Na obežnej dráhe okolo nás lietajú milióny kusov odpadu