Nexus 6 a operačný systém Firefox OS pre smartfóny končia