Funkcia Google Lens bude zabudovaná priamo vo fotoaparáte viacerých výrobcov. Dokáže zodpovedať otázky v reálnom čase