Funkcia Stories z Instagramu je najnovšie dostupná aj v službe Facebook Messenger