Gmail sa pripravuje na veľký redizajn s priamym prístupom k vybraným funkciám