Google konečne uvoľňuje Gemini v aplikácii aj v Európe