Google oznámil veľkú zmenu v tom, ako bude narábať aj s vašimi údajmi. Slovákov už o tom informuje cez Google Play (DOPLNENÉ)