Android: Týchto 21 škodlivých aplikácií bolo stiahnutých viac ako 7 miliónkrát