Google predstavil prvé sviatočné logo s podporou AI: Oslávte narodeniny J. S. Bacha s vlastnou skladbou v barokovom štýle