Google zhromažďuje citlivé údaje o pacientoch aj s ich menami: Deje sa to legálne